Kwaliteit                         Home  


 

Algemene voorwaarden:

Werkzaamheden die door de opdrachtgever voor en/of na aanvang van de montage uitgevoerd dienen te worden:

* Het uitzetten van terreingrenzen, hoek- en eindpunten, de juiste richting en hoogte van de te plaatsen afrastering en de plaats van eventuele poorten in de hekwerklijn, d.m.v. piketten; of hiervoor bij aanvang van montage aanwezig te zijn;

* Het inlichten aan de montageploeg over de aanwezigheid van leidingen en kabels d.m.v. piketten op juiste

ligplaats te plaatsen, of hiervoor bij aanvang van montage aanwezig te zijn. De informatie van de ligplaats van leidingen en/of

kabels dient door klant opgevraagd te worden, bij de elektriciteit , nuts, gas, en of telecom distributeur.

* Het aanvragen van eventuele bouwvergunning, of het melden van plaatsing hekwerk , bij de gemeente.

(bijv: metselen van penanten).

* Het openbreken en herstellen van asfalt- en/of klinkerbestrating in de lijn van de afrastering en/of poort(en);

* Het opruimen en afvoeren van overtollig zand wat overblijft na het maken van gaten ten behoeve van de fundering, inclusief de sloop- en snoeimaterialen:

* Het graven van sleuf in de grond, t.b.v. bekabeling voor geautomatiseerde poort, en of video/parlefoon:

tussen woning cq garage, en een van de poortpalen;

* U bent verplicht ons in te lichten over de aanwezigheid van obstakels. Indien obstakels aanwezig blijken te zijn waarover u ons niet hebt ingelicht, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade;

* Voorts vrijwaart u ons in dat geval voor aanspraken van derden ter zake van schade aan eventueel aanwezige leidingen en/of kabels.

* Geautomatiseerde poorten , welke niet voorzien zijn van 2 sets sensoren, en dus een veilige "sluis" creren

(set sensoren voor de poort, en set sensoren achter de poort ) geven indien niet juist bedient , kans op

beklemming van personen en voertuigen.

Voorts vrijwaart u ons in dat geval voor aanspraken, indien er niet gebruik wordt gemaakt van een "sluis " ;

zijnde set sensoren voor de poort, en set sensoren achter de poort.

* Indien er vertraging in de montage door obstakels in of boven de grond plaatsvindt, zullen de hieruit

voortkomende meerwerkzaamheden met u worden verrekend op basis van nacalculatie tegen een

manuurtarief van 38,00 excl. BTW voor hekwerkmonteurs en 48,00 excl. BTW voor elektromonteurs.

* Tevens vrijwaart u ons voor aanspraken indien u de poort, automatisering, e.d onjuist bedient .